Hatha Basic v.14-21

Hatha Yoga är en mjuk form av fysisk yoga som inte är bunden till en fast serie av rörelser. Hathayogan är den mest kända formen av yoga ur vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Genom att träna kroppen vill man i hatha yoga nå sinnet och därmed finna inre balans. Mjuka fysiska rörelser kombineras med andningsövningar och meditation för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Vänligen klicka på boka nu för att anmäla dig till kursen. När du bokar denna kurs accepterar du våra allmänna villkor.